Livsnära samtal

livsnärasamtalSkulle du vilja samtala med andra om livets frågor och veta mer om kristen tro? Vi bjuder in till tre kvällar där vi under avspända former tar del av några centrala delar av kristen tro. Detta blir sedan utgångspunkt för samtal där vi får vädra alla våra tankar och åsikter oavsett hur vi ser på livet och tillvaron. Första träffen blir tisdagen 26/1 kl 19-21 på SMU-gården. Vill du vara med eller har du frågor? Hör av dig till Jonatan Remdahl på 0702-052156 eller j.remdahl@gmail.com