Alla barn är lika olika


Nu erbjuds ledarutbildningen

Alla barn är lika olika
att möta unga i behov av särskilt stöd

  • Har ni barn i era grupper med myror i brallan?
  • Barn och tonåringar som ni upplever inte riktigt hittar sin plats?

Välkommen till en helkväll om att möta barnens behov och få en fungerande grupp.

Equmenias utgångspunkt är att barn vill samarbeta och ha kul. Barn handlar utifrån sin värld och kan i många situationer inte förutse vad som kommer att hända. Inte heller hur omgivningen och ledarna kommer reagera på det han eller hon gör. Alla barn behöver mötas med respekt utifrån sina förutsättningar och behov.

För att alla barn och unga, både med och utan funktionsvariationer, ska uppleva att de blir tagna på allvar och för att stärka ledarna erbjuder Equmenia och studieförbundet Bilda denna grundkurs kring att möta unga i behov av särskilt stöd. En grundläggande tanke är att de förhållningssätt  som är bra för barn med funktionsvariationer är bra för alla barn.

Under utbildningstillfället kommer du som ledare få:

  • Information om neuropsykiatriska funktionsvariationer (ADHD, autismspektrumtillstånd etc.)
  • Möjlighet att utbyta tankar, idéer och utmaningar
  • 10 handfasta tips för att få alla barn och tonåringar att känna sig sedda och för att få gruppen att fungera bättre

 

Kursen leds av föreningsutvecklare från Equmenia Väst. Utbildningstillfället är 2,5-3 timmar och sker i SMU-gården, Gånghester.
28 februari kl 18-21 Vi bjuder på mackfika. Kursen och fikat är avgiftsfritt.
Anmälan till 0733-27 28 21 senast 21 februari 2017

One Comment

Comments are closed.