Årsmöte i equmenia Toarp

Varmt välkommen på equmenia Toarps årsmöte
den 21 november kl 18.30 i Missionskyrkan i Målsryd.