Årsmötesreferat från 181014

Söndagen den 14 oktober höll församlingen sitt 111:e årsmöte i Equmeniakyrkan Målsryd.
Högtiden inleddes med en gudstjänst där pastor HobbE Jonasson predikade med utgångspunkt från Bibeltexten i Joh 4:1-46 om Jesu samtal med den samariska kvinnan vid en brunn. Församlingens främsta uppgift är att föra människor tll tro. Våga gå nya vägar och göra förändringar.
Lyssna till predikan på vår hemsida www.equmeniakyrkantoarp.se
Ann-Britt Göransson medverkade med sång och Hans Classon var mötesledare. Årsmötesförhandlingarna leddes av ordförande Martin Neuman.
Till ordförande för 2018-2019 nyvaldes Marie Andersson då Martin Neuman undanbett sig omval. Kvarvarande ledamöter i styrelsen är Leif Klasson kassör, Rut Arnell, samt Micko Sundstedt. Anneli Neuman omvaldes för ett år. Nyvald till styrelsen blev Veasna Bun.
Av Årsberättelsen framgår att församlingen har 152 medlemmar och verksamhet i Gånghester, Målsryd och Dalsjöfors. Dels regelbundna gudstjänster huvudsakligen i Equmeniakyrkan Målsryd, och ibland i SMU-gården Gånghester. Veckosamlingar för äldre och daglediga tillsammans med övriga kyrkor i Toarp, vilka man har ett mycket gott samarbete med, bla genom ett antal gemensamma gudstjänster under året. Tillsammans bedriver kyrkorna hjälpverksamhet i Bulgarien, samt i Vitryssland där man låter Tjernobyldrabbade barn åka på sommarläger.
Den egna ungdomsverksamheten omfattar: Scoutgrupper i Målsryd och Gånghester, Tonårsgrupp i Gånghester, Öppen förskola i Målsryd, en Konfirmationsgrupp och Bibelstudiegrupper, där ett stort antal frivilliga ledare är engagerade.
Förutom verksamheten här i Toarp stöder församlingen ett antal olika missionsprojekt i Afrika, Asien, Sydamerika och Europa.
Anställd pastor är HobbE Jonasson och sedan den 1 april har vi Maria Lundin som diakon på halvtid.

Mer informaton fnns i årsmöteshandlingar och protokoll.

gm Hans Classon