Avtackning för pastor Jonatan Remdahl

Jonatan och KarinJonatan Remdahl slutar sin tjänst som pastor i vår församling.

Efter 7 års tjänst dels som ungdomspastor och sen som församlingsföreståndare har Jonatan  Remdahl  slutat sin tjänst i församlingen 31 aug för att gå in i andra uppgifter. Han har varit mycket omtyckt  både bland ungdomar och äldre. Vi tackar Gud för Jonatan och vad han fått uträtta ibland oss.

I söndags 28 aug hölls avtackningshögtid i Målsryds Missionskyrka. Högtiden inleddes med en gudstjänst i vilken Jonatan predikade och kören Pure Joy sjöng.

I det efterföljande samkvämet höll församlingens ordförande Martin Neuman tal och lämnade en Kristusstaty som avskedsgåva. Kyrkoherde Robert Lorentzon talade för Toarps församling, Toarps Ekumeniska Råd  och överlämnade blommor. Micko Sundstedt och Tintin Jonasson  talade också.  Samlingen avslutades av  Hans Classon med bibelord och tillönskan om Guds välsignelse över Jonatan och hans familj, bestående av hustrun Karin och pojkarna Elias och Josef.