Bibelstudiegrupper

Att vara med i en gemenskap där man kan dela livet, prata tro och be kan betyda oerhört mycket. I bibelstudiegrupperna ägnas en del av kvällen till bibelläsning och samtal utifrån det. Tillsammans läser vi för att förstå vad bibeln vill säga oss. Man får komma med sina funderingar kring tron och livet och så försöker vi förstå Guds väg tillsammans. Med lika viktigt som bibelläsningen är samtalen om det som pågår i livet, och bönen för varandra och andra. Och så fikar vi…

För närvarande har vi 4 bibelstudiegrupper. Två av grupperna är 20+, varav den ena är grabbar, en tjejgrupp 16 – 18 år och en grupp för de som nyss konfirmerat sig. Grupperna träffas olika dagar oftast varannan vecka.

Är du intresserad av att vara med i någon grupp?
Kontakta HobbE Jonasson 0706 351610