Trygga Möten

Trygga Möten-kurs i SMU-gården

Trygga Möten-kurs i SMU-gården

Trygga Möten är ett arbete som ger kunskap om hur man kan förebygga och hantera framför allt sexuella övergrepp men även andra former av övergrepp. Trygga Möten har utarbetas av Scouterna i Sverige och används inom equmenias barn- och ungdomsverksamhet.
Alla ledare inom equmenia Toarp genomgår kursen, antingen via webben eller vid de tillfällen den genomförs live.

Kursen går igenom både barns rättigheter och hur man upptäcker och förebygger övergrepp. En stor del är att reflektera och tänka, både i grupp och enskilt. Genom att arbeta med dessa frågor innan något har hänt gör att vi förebygger att det händer.
Länk till Trygga Möten

equmenia Toarps ledare vill väl!