”En timme bön”

Om du önskar hjälp i bön eller vill framföra tacksägelse till Gud så är du mer än välkommen att skicka ett meddelande om det till oss. Varje måndag kl 20-21 samlas de som vill, för att be och tacka Gud tillsammans i all enkelhet i Missionskyrkan i Målsryd.

Kontaktperson är Camilla Davidson 0702-55 77 63, camilla.davidson@telia.com

Lämna bön- eller tacksägelseämne helt anonymt om du önskar