Feel Go(o)d day


Evenemangsdetaljer


12:30-14:00 Lunch
14:00-15:00 Seminarium med Dennis Le´nberg Från Vaktmästare till serieentrepenör
14:00-15:00 Glassparty för barn med Patrik,Åsa,Albert Alperud
15:15 Fika & Avslutning med Anneli Neuman berättar om sin tro