Gudstjänst

Vi firar gudstjänst de flesta söndagar på året, i regel kl 10 eller kl 18. Innehållet är varierat. Ibland sjunger församlingens kör Pure Joy. Mer information finns i kalendern.

I gudstjänsten vill vi bjuda in till gemenskap med Gud och medmänniskor. Där kan du finna tröst och uppmuntran men också bli utmanad och få kraft i ditt vardagsliv.

Efter gudstjänsten finns möjlighet att dricka en kopp kaffe.

Bön

Bön är att tala med Gud. Det är också att vara med Gud. Du kan be överallt och när som helst. Du kan be när du är ensam, men också tillsammans med andra. I gudstjänsten ges utrymme för gemensam bön. Du kan uttrycka din bön med att tända ett ljus eller genom att skriva ner din bön på en lapp. Det ges oftast möjlighet till förbön i gudstjänsten. Har du frågor om bön eller vill få förbön tala med någon du har förtroende för eller med vår pastor Jonatan Remdahl tel 0702052156.