Gudstjänst

I den tid som är får vi förändra vårt sätt att fira gudstjänst. Våra pastorer kommer att spela in andakter och de kommer att finnas tillgängliga här på hemsidan framöver.

I gudstjänsten vill vi bjuda in till gemenskap med Gud och medmänniskor. Där kan du finna tröst och uppmuntran men också bli utmanad och få kraft i ditt vardagsliv.

Bön

Bön är att tala med Gud. Det är också att vara med Gud. Du kan be överallt och när som helst. Du kan be när du är ensam, men också tillsammans med andra. I gudstjänsten ges utrymme för gemensam bön. Du kan uttrycka din bön med att tända ett ljus eller genom att skriva ner din bön på en lapp. Det ges oftast möjlighet till förbön i gudstjänsten. Har du frågor om bön eller vill få förbön, tala med någon du har förtroende för eller med någon av våra pastorer (se Kontakt).