Historia

På bilden Ser vi Lindås Gård

Kari Andersson, även kallad ”Petra-mora”, var en av de många som runt 1850 reste långt för att lyssna till väckelsepredikanten J.O Hoov. Makarna Anderssons hem blev en samlingsplats för sökande och troende människor i bygden. Sonen Andreas Pettersson blev ledare för den fria andliga verksamheten i Viared, Borås och Toarp.

År 1885 flyttade Andreas Pettersson till Lindås i Målsryd. Salen på andra våningen blev en öppen samlingsplats dit resepredikanter och lekmän välkomnades och förklarade Guds ord. Guds Ande var närvarande på ett märkligt sätt och det skedde under. Många människor kom till tro.

På initiativ av folkskolläraren Samuel Nilsson tillsammans med Andreas Pettersson och sonen August bildades Målsryds Missionsförsamling den 24 november 1907.
http://www.toarpsmissionskyrka.se/wp-admin/media-upload.php?post_id=156&type=image&TB_iframe=1