Träffpunkt

En onsdag i månaden kan du som är dagledig hitta gemenskap över en kopp kaffe i antingen SMU-gården eller Svenska Kyrkan i Gånghester. Programmet varierar från tillfälle till tillfälle. Mer information finns i kalendern.

Kontakt: Lars-Ola: 0705 256 433