Vision

En Kristi familj i Toarp där man känner sig välkommen, sedd och älskad.
Där vi kan dela glädje, bekymmer och sorg, där vi kan uppmuntra och stötta varandra.
En växtplats för livet tillsammans med Jesus och medmänniskor där man får utvecklas i och använda sina gåvor och tjänster.
Med målsättningen att utifrån Missionsbefallningen göra Jesus Kristus känd och trodd.

Gå därför ut och gör al­la folk till lärjungar: döp dem i Fa­derns och So­nens och den he­li­ga An­dens namn och lär dem att hålla al­la de bud jag har gett er. Och jag är med er al­la da­gar till ti­dens slut.
Matteusevangeliet 28:19-20