Frukostsamling om Equmeniakyrkan nationellt

Equmeniakyrkan Toarp logo

Välkommen till en frukostsamling med Pär Alfredsson från Equmeniakyrkan riks, Pär är chef för nationella enheten med god insyn i vår kyrka.

Den senaste tiden sedan vårt namnbyte till Equmeniakyrkan Toarp så har frågor kring vårt modersamfund aktualiserats och en önskan om att få veta mer och ställa frågor har väckts.

Denna morgon har vi möjlighet att ställa frågor och samtala om vår kyrka. Pär kommer svara efter bästa förmåga på just dina frågor. Han kommer också berätta allmänt om vad vår kyrka står för.