Installationsgudstjänst för HobbE Jonasson

HobbE och Tomas Hammar

Installation av HobbE

I dag hade vi glädjen och förmånen att välkomna HobbE Jonasson som ny pastor i Toarps Missionsförsamling. Han kommer från en tjänst hos Olsfors Missionsförsamling. Som brukligt är var regionens kyrkoledare Tomas Hammar med och sändningstalade. Tomas talade om att vi som församling ska betjäna vår omgivning genom att se, omfamna och utmana. Han uppmanade oss till samhällsengagerande diakoni och hälsade att det är Gud som ger kraften som gör det möjligt.

Ett flertal bibeltexter lästes av församlingsmedlemmar:

Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. De skall göra de heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp Ef 4:11-12

Ge akt på er själva och på hela den hjord som den heliga anden satt er att ha uppsikt över, för att ni skall vara herdar för Guds församling som han har vunnit åt sig med sin sons blod. Apg 20:28

Jesus sade till dem igen: »Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sänder jag er.« Sedan andades han på dem och sade: »Ta emot helig ande. Joh 20:21-22

Men Jesus kallade till sig dem och sade: »Ni vet att härskarna är herrar över sina folk och att furstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara den förste bland er skall vara de andras slav. Inte heller Människosonen har kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.« Matt 20:25-28

Därefter förenades församlingen i förbön för HobbE och läste välsignelsen över honom.

Tillsammans sjöng vi nr 336 i Psalmer och Sånger: Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång.

HobbE predikade sedan utifrån Luk 13:18-20:
Så sade han: »Vad är då Guds rike likt? Vad skall jag jämföra det med? Det är som ett senapskorn som en man sätter i sin trädgård. Det växer och blir till ett träd, och himlens fåglar bygger bo bland grenarna.«
Vidare sade han: »Vad skall jag jämföra Guds rike med? Det är som en surdeg som en kvinna arbetar in i tre mått mjöl; till slut blir alltsammans syrat.«

Förbön för HobbE

Guds rike börjar litet och växer sig stort; och Guds rike förändras inifrån och ut.

Gudstjänsten bands ihop med lovsång, tillbedjan och förbön som avslutning.

Efteråt serverades smörgåstårta.