Kämpalek 2016

I helgen var det Kämpalek i Vårgårda. Det är en årligt i oktober återkommande arrangemang på regionsnivå av equmenia i samarbete med lokala equmeniaföreningar. Spårarscouterna i Målsryd hade en övernattningshajk i Missionskyrkan, med filmvisning och tacoätning. Scouterna övernattade i vindskydd på Åsengården tillsammans med flera andra kårer* och hade storlägerbål i ladan.

Tillsammans hade vi sedan scoutinvigning och gudstjänst i Missionskyrkan i Målsryd. Hobbe höll sin första predikan som pastor hos oss i Toarp.

*Hönö, Alingsås, Brämhult, Bifrost (Göteborg), Boda, Varberg, Sjövik, Fristad och Vänga