Kontakt

Pastor HobbE Jonasson

HobbE Jonasson, Pastor och församlingsföreståndare

Finns tillgänglig för samtal och har tystnadsplikt.

0706 35 16 10
pastorn@equmeniakyrkantoarp.se


John Lindar pastor

John Lindar, Familj- och musikpastor

Finns tillgänglig för samtal och har tystnadsplikt.

0708 62 37 52
john.lindar@equmeniakyrkantoarp.se

 

Marcus Olson

Marcus Olson, Pastor, själavårdare & föreläsare

Finns tillgänglig för samtal och har tystnadsplikt.

0761 60 91 79
marcus.olson@equmeniakyrkan.se

 
Hans Classon, vice församlingsföreståndare

Finns tillgänglig för samtal och har tystnadsplikt.

033 270 759
0761 909 490
hans.e.classon@gmail.com

Lars Ola Rydberg, församlingsadministratör

0705 256 433
larsolarydberg@gmail.com

Equmeniakyrkan Toarp styrelse :

Ordförande Marie Andersson 073 96 301 94 marie@radiolars.se
Kassör: Leif Klasson 070 54 123 93 leif.erland@telia.com
Ruth Arnell
Micko Sundstedt
Veasna Bun
Dan Davidsson
Lars Lundberg

Equmenia Toarp

Ordförande Alexander Hjertén 0733-272821 equmenia@equmeniakyrkantoarp.se
Kassör Ulrika Hellström 0735-401812

Redaktionen för församlingsblad och webb

redaktionen@equmeniakyrkantoarp.se

Fakturadress:
EQUMENIAKYRKAN TOARP
Leif Klasson
Skogsvägen 10
51677 MÅLSRYD