Kontakt

Pastor HobbE Jonasson

Pastor HobbE Jonasson

Pastor och föreståndare HobbE Jonasson

Finns tillgänglig för samtal och har tystnadsplikt.

0706 351610
pastorn@equmeniakyrkantoarp.se

 

 

 

Maria Lundin diakon

Diakon Maria Lundin

Maria Lundin, diakon

Finns tillgänglig för samtal och har tystnadsplikt.

0709 396180
diakon@equmeniakyrkantoarp.se

 

 

 

Hans Classon, vice församlingsföreståndare

Finns tillgänglig för samtal och har tystnadsplikt.

033 270 759
0761 909 490
hans.e.classon@gmail.com

Lars Ola Rydberg, församlingsadministratör

0705 256 433
larsolarydberg@gmail.com

Equmeniakyrkan Toarp styrelse :

Ordförande Martin Neuman 033 249 699 neuman at telia.com
Annelie Neuman 033 249 699 anneli.neuman at live.se
Kassör: Leif Klasson 070 54 123 93 leif.erland at telia.com
Elisabeth Bergenholtz 0702 253 139 ebergenholtz at gmail.com
Ruth Arnell 0703 65 7482 arnellruth0 at gmail.com
Micko Sundstedt

Equmenia Toarp

Ordförande Alexander Hjertén 0733-272821 equmenia@equmeniakyrkantoarp.se
Kassör Ulrika Hellström 0735-401812

Redaktionen för församlingsblad och webb

redaktionen@equmeniakyrkantoarp.se

Fakturadress:
EQUMENIAKYRKAN TOARP
Leif Klasson
Skogsvägen 10
51677 MÅLSRYD