Kontakt

Pastor HobbE Jonasson

Pastor HobbE Jonasson

Pastor och föreståndare HobbE Jonasson

0706 351610
pastorn@toarpsmissionskyrka.se

Hans Classon, vice församlingsföreståndare

Finns tillgänglig för samtal och har tystnadsplikt.

033 270 759
0761 909 490
hans.e.classon@gmail.com

Lars Ola Rydberg, församlingsadministratör

0705 256 433
larsolarydberg@gmail.com

Equmeniakyrkan Toarp styrelse :

Ordförande Martin Neuman 033-249 699 neuman@telia.com
Annelie Neuman 033-249 699 anneli.neuman@live.se
Kassör: Leif Klasson 070 54 123 93 leif.erland@telia.com
Elisabeth Bergenholtz 0702-253 139 ebergenholtz@gmail.com
Micko Sundstedt

Equmenia Toarp

Ordförande Alexander Hjertén 0733-272821 equmenia@toarpsmissionskyrka.se
Kassör Ulrika Hellström 0735-401812

Redaktionen för församlingsblad och webb

redaktionen@toarpsmissionskyrka.se

Fakturadress:
EQUMENIAKYRKAN TOARP
Leif Klasson
Skogsvägen 10
51677 MÅLSRYD