Ny gudstjänsttid!!

urObservera att kvällsgudstjänsterna börjar kl 17 framöver, såvida de inte är tillsammans med Svenska Kyrkan då de även fortsättningsvis är kl 18. Varmt välkomna!!