Referat från årsmötet

domarklubba_6081webDen 23 oktober höll Toarps Missionsförsamling sitt 109:e årsmöte i Missionskyrkan Målsryd.
Mötet inleddes med en gudstjänst där Marco Strömberg från Stockholm predikade och berättade om Focus Business schools arbete.
Årsmötesförhandlingarna leddes av Martin Neuman som varit ordförande under det senaste året.
Styrelsen har bestått av Leif Klasson, Elisabet Bergenholtz, Hans Davidson, Anneli Neuman, Olle Hermansson.
Av årsberättelsen framgår att man haft en omfattande verksamhet i Toarp för alla åldrar
Det har skett förändring på personalsidan. Pastor Jonatan Remdahl slutade sin anställning 31 aug efter 7 års gedigen och uppskattad tjänstgöring. Glädjande är att vi under hösten fick en efterträdare, HobbE Jonasson, som blir pastor och föreståndare.
Under temat, ”Vart är vi på väg” har vi samlats både i storgrupp och smågrupper till givande samtal och försök att hitta de vägar vi vill gå vidare på.
Verksamheten har förutom söndagsgudstjänsterna bestått av bibelstudie- och bönesamlingar, ”Feel Go(o)d Day” då man möts till gemensam lunch, eftermiddagskaffe, lyssnat till intressanta seminarier och avslutat med andakt. På dagtid har det en gång i månaden hållits Träffpunkter och sopplunch tillsammans med Svenska kyrkan i Toarp. Utöver dessa samlingar har speciella satsningar gjorts, på lucia, nyår, påsk, valborg och gudstjänster tillsammans med Svenska kyrkan i Toarp och Gemenskapen. Dessutom satsar kyrkorna i Toarp på att tillsammans stödja missionsprojekt i Litauen och Vitryssland.
För barn ungdomar i Toarp har man en omfattande verksamhet genom ”Equmenia Toarp” som inbjuder till Öppen förskola, Glassparty, Scout, Tonår, Bibelstudiegrupper och sportlovsläger.
14 ungdomar har deltagit i Konfirmationsläsning.
Församlingen har också ett stort engagemang för mission i andra länder och stöder ekonomiskt åtta olika missionsprojekt, och genom kontakt och förbön ytterligare åtta.
Vid årsmötet omvaldes Martin Neuman till ordförande
Styrelsen består av Leif Klasson, Elisabet Bergenholtz Hans Davidson och Annelie Neuman. Till kassör valdes Leif Klasson.
Utöver dessa förrättades val till många olika uppgifter.
Församlingen består för närvarande av 157 medlemmar som med tro och frimodighet går vidare in i ett nytt verksamhetsår.

Dalsjöfors oktober 2016
Hans Classon