Referat från årsmötet

I söndags höll Toarps Missionsförsamling sitt 108:e årsmöte i SMU-gården Gånghester.
Mötet inleddes med en gudstjänst där församlingens pastor Jonatan Remdahl predikade. Årsmötesförhandlingarna leddes av Marie Andersson som varit ordförande under det senaste året. Styrelsen har bestått av Leif Klasson, Elisabet Bergenholtz, Hans Davidson, Stefan Palmér, Ann-Louise Lallo.

Av årsberättelsen framgår att man haft en omfattande verksamhet i Toarp för alla åldrar med målet att ”Göra Jesus Kristus känd och trodd”, bland annat genom söndagsgudstjänsten, vilken som regel hållits i Missionskyrkan Målsryd, men också i SMU-gården Gånghester. På veckokvällar har det hållits Bibelsamtals- och Bönegrupper, samt en ”Bibelskola” där man fått lära känna några av Bibelns böcker, och på dagtid Träffpunkter och sopplunch tillsammans med Svenska kyrkan i Toarp. Utöver dessa samlingar har speciella satsningar gjorts på lucia, nyår, påsk, valborg och sommarens gudstjänster. Dessutom satsar kyrkorna i Toarp på att stödja missionsprojekt i Litauen och Vitryssland.

För barn och ungdomar i Toarp har man en omfattande verksamhet genom ”Equmenia Toarp” som inbjuder till Öppen förskola, Glassparty, Scout, Tonår, Bibelstudiegrupper och sportlovsläger. 18 ungdomar har deltagit i Konfirmationsläsning.

Församlingen har också ett stort engagemang för mission i andra länder och stöder åtta olika missionsprojekt. För närvarande är två av våra medlemmar, Gunilla och Veasna Bunn ute i Kambodja.

Vid årsmötet valdes Martin Neuman till ny ordförande efter avgående Marie Andersson. Till styrelsen omvaldes Leif Klasson, Elisabet Bergenholtz och Hans Davidson, nyvalda till styrelsen blev Annelie Neuman och Olle Hermansson. Som ny kassör valdes Leif Klasson. Utöver dessa förrättades val till många olika uppgifter.

Församlingen består för närvarande av 162 medlemmar som med tro och frimodighet går vidare in i ett nytt verksamhetsår.

Dalsjöfors 19/10 2015
Hans Classon