Trygga Möten-kurs genomförd

Alla ledare inom equmenia Toarp ska gå kursen Trygga Möten, och nu är det senaste tillfället genomfört. Mikael Nilsson, föreningsutvecklare Region Väst equmenia, höll i den välbesökta samlingen på SMU-gården. Somliga har gått kursen flera gånger och andra var med för första gången. Det är bra med repetition! Mer att läsa om Trygga Möten finns under Barn och Ungdom/Trygga Möten