Årshögtid
11.30
Målsryd

Talare
John Lindar
Mötesledare
Lars-Ola Rydberg
Ansvarig Grupp
Team 1

Boka plats