Ekumenisk Gudstjänst Äspereds församlingshem
18.00
Äspered

Talare
Mikko Sundstedt
Sång
Berit Svensson
Mötesledare
Fredric Svensäter

TER =Toarps Ekumeniska Råd ansvarar

Boka plats