Equmeniagudstjänst på Nygården
19.00
Nygården

Tema
Scoutgudstjänst
Mötesledare
Scoutledarna

OBS! Lördag kväll. Kläder efter väder. Välkomna!

Boka plats