Församlingens Årshögtid
12.00
Målsryd

Ansvarig Grupp
Team 2

Årshögtiden börjar efter Gudstjänsten