Långfredagsgudstjänst med Nattvard
10.00
Målsryd

Talare
John Lindar
Sång
Ann-Britt Göransson
Mötesledare
Hans Classon

Se Gudstjänsten på weben. Välkommen efter gudstjänsten och ta emot nattvarden i Equmeniakyrkan Målsryd. Vi släpper in några i taget.

Boka plats