Luciafirande i SMU-Gården Föreställning 2
17.00
Gånghester

Talare
Luciatåg
Mötesledare
Tintin
Ansvarig Grupp
Team 2