Luciafirande i SMU-Gården Föreställning 3
20.00
Gånghester

Talare
Luciatåg
Mötesledare
Tintin
Ansvarig Grupp
Team 3