Missionskväll
18.00
Målsryd

Talare
Lars-Gunnar Comén
Ansvarig Grupp
Missionskommittén