Kyrkan

Kontakta oss

Pastor
John Lindar
Föreståndare, familj- och musikpastor
070-862 37 52
john.lindar@equmeniakyrkantoarp.se
Marcus Olson
Marcus Olson
Pastor, själavårdare & föreläsare
076-160 91 79
marcus.olson@equmeniakyrkantoarp.se
Vice föreståndare
Hans Classon
Vice föreståndare
076-190 94 90
hans.e.classon@gmail.com
Våra pastorer och själavårdare har tystnadsplikt och finns tillgängliga för samtal.

Samtal

Att prata om livets stora frågor är viktigt och till en pastor kan man vända sig av flera olika skäl. Därför finns församlingens pastorer tillgängliga för samtal i form av själavård, andlig vägledning och bikt. Dem har tystnadsrätt vilket innebär att det som sägs i ett själavårdssamtal eller under bikt stannar hos pastorn.

Dop, bröllop och begravning

Livet är fyllt med både glädje och sorg. I Equmeniakyrkan Toarp så vill vi att båda glädjen och sorgen skall rymmas därför är du välkommen till oss när ett barn föds likväl som när en närstående dör. I församlingen döper vi både barn och vuxna, erbjuder vigslar och begravningar.

Equmeniakyrkan Toarp styrelse:

Ordförande Marie Andersson
Tel: 073-963 01 94
Skicka epost

Kassör: Leif Klasson
Tel: 070-541 23 93
Skicka epost

Styrelsen
Ruth Arnell
Micko Sundstedt
Veasna Bun
Dan Davidsson
Lars Lundberg

Fakturadress:
Equmeniakyrkan Toarp
c/o Leif Klasson
Skogsvägen 10
51677 MÅLSRYD

Equmenia Toarp

Ordförande Alexander Hjertén
Tel: 073-327 28 21
Skicka epost

Kassör: Ulrika Hellström
Tel: 073-540 18 12

 

Media

Redaktör Församlingsblad:
Lars Rosengren
Skicka epost

Webbadmin:
Camilla Davidsson / Alfred Davidsson
Skicka epost