Kommande gudstjänst
Gudstjänst
10.00
Målsryd
Ekumenisk Gudstjänst Äspereds försmalingshem
18.00
Äspered
Gudstjänst
10.00
Målsryd
Ingen Gudstjänst
Ekumenisk Nyårsbön i Equmeniakyrkan
18.00
Målsryd
Annandag Jul Gudstjänst
10.00
Målsryd
Midnattsmässa
23.00
Målsryd
Julsångsgudstjänst i SMU-gården
10.00
Gånghester
1:a Adventsgudstjänst
10.00
Målsryd
Gudstjänst med avtackning av HobbE Jonasson
10.00
Målsryd
Prenumerera på Gudstjänst