Julsångsgudstjänst i SMU-gården
10.00
Gånghester

Talare
Anna-Karin Ryberg
Sång
Anna-Karin & Magnus Ryberg
Mötesledare
Lars-Ola Rydberg
Ansvarig Grupp
Team 3