Luciafirande i SMU-Gården Föreställning 1
10.00
Gånghester

Talare
Luciatåg
Mötesledare
Tintin
Ansvarig Grupp
Team 1