Missionsgudstjänst SMU-gården
15.00
Gånghester

Talare
Rickard Lundgren
Mötesledare
Lars-Ola Rydberg
Ansvarig Grupp
Team 1

Missionskommittén ansvarar.